Personalități

Personalități ale Colegiului Național "Unirea" (A-C)

 

Arbore P. Virgiliu

(profesor)   A publicat:  “Aspecte ale solidarităţii slave: trei conferinţe ţinute la Universitatea Populară N. Iorga din Vălenii de Munte în anul 1933”,  Focşani, 1933

Apostol Constantin

(elev şi profesor) - prozator, traducător, publicist (1904 - 1985)

Cunoscut pentru “Amarul sânge al strugurilor” şi “Război cu zurgălăi”, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1971.

Apostoleanu Gheorghe

magistrat, om politic (1832 - 1895), doctor în drept la Berlin în 1853. Prim preşedinte al Curţii de Apel din Focşani. Fost profesor de economie politică şi drept penal la Universitatea din Iaşi. Aprig luptator pentru Unirea Principatelor. El a stăruit la înfiinţarea gimnaziului “Al. I. Cuza”, devenit liceul “Unirea” din Focşani.

Apostolescu Costel

(profesor) -  ziarist, iniţiatorul Stagiunii Teatrale a Elevilor Focşăneni

Arbore P. Virgiliu

(profesor)   A publicat:  “Aspecte ale solidarităţii slave: trei conferinţe ţinute la Universitatea Populară N. Iorga din Vălenii de Munte în anul 1933”,  Focşani, 1933

Arbore P. Alexandru

(profesor şi director) - istoric, etnograf, publicist.

Lucrări ştiinţifice: “Schitia transdunareană”, ”Caracterul etnografic al Dobrogei sudice din epoca turcească până la 1913”, “Toponimie puteană”, “Însemnătatea cercetărilor etnografice pentru cunoaşterea poporului român”, “Câteva păreri cu privire la culturalizarea satelor”, “O încercare de reconstituire a trecutului românilor din Dobrogea”, ”Milcovia văzută de un călător străin în anul 1856 cu 17 stampe reproduse în text”

Alexandru_Arbore

Basgan St. Ion 

(elev) - inginer inventator (inventează forajul prin metode sonice)

Beldescu George

(elev) - lingvist. Publicaţii: “Ortografia în şcoală “, “Ortografie, Ortoepie, Punctuaţie”, “Punctuaţie în limba română”, “Ortografia actuală a limbii române”.

Bogdan-Duica Gheorghe

(profesor) - istoric literar. A înfiinţat în anul 1898 Societatea Literară “Grigore Alexandrescu”.

Buşe I. Constantin

(elev) – istoric. Publicaţii : “Comerţul exterior din Galaţi sub regimul de port franc (1837-1883), “De la Bolivar la Cardenas

Caian F. Dimitrie

(profesor şi director) – publicist, memoralist, întemeietor al Ligii Culturale din Focşani. Publicaţii: “Istoricul oraşului Focşani”,  scris cu prilejul Jubileului de 40 de ani de domnie a Majestăţii Sale, Regele Carol I.

Dimitrie_Caian

Chiriac N. Gheorghe

(profesor de istorie şi director) - publicist

Coman Cornel

(elev) – a fost un actor român cu o activitate foarte bogată în teatru, televiziune şi film. A absolvit IATC, în anul 1963 după care a activat la Teatrul Bulandra.. PREMII: 1981 - ACIN "Pentru intreaga activitate".

coman

 
Mai multe articole..