Acte înființare

Câteva explicaţii despre gimnaziul şi apoi liceul „Unirea”:

Liceul "Unirea" a luat fiinţă la data de 7 ianuarie 1866 prin Ordinul Domnesc nr. 26512 din 10 august 1865, fiind prima unitate de învăţământ secundar din această zonă şi între primele din România.

Primul Monitor oficial din 19 aprilie/1 mai 1880 are în cuprinsul său la pag. 2847 un decret regal al lui Carol I care decretează ca gimnaziul existent la acea dată în oraşul Focşani să poarte numele „Gimnasiul Unirea”.

Al doilea monitor din 4/16 octombrie 1885 pagina 2952 cuprinde o expunere a situaţiunii judeţului Putna făcută la 15 octombrie 1884 unde apare transformarea gimnaziului în liceu prin adăugarea unei clase (clasa V).

Un decret similar celui din 1880 nu mai apare în monitoarele oficiale ale epocii, este vorba doar de transformarea gimnaziului în liceul „Unirea” în cursul anului şcolar 1884-1885.

ARHIVELE STATULUI - Lucrările relative la înfiinţarea unui gimnasiu în oraşul Focşani