UNIREA  FACE  PUTEREA!

CNU2015

 

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică, an școlar 2017/2018 - aici.

 

Depunerea dosarelor pentru înscrierea în liceu 2017

12 iulie 2017: Lista candidaților repartizați în clasa a IX-a la CNU în anul școlar 2017/2018

În perioada 13-17 iulie 2017 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • dosar plic
 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate - copie;
 • certificatul de naştere - copie și original;
 • adeverinţă cu notele și media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală.

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2017-2018

 

Transferuri elevi 2017-2018

 • Cererile de transfer pentru anul școlar 2017-2018 se depun la secretariatul Colegiului Național "Unirea", până la data de 25 august 2017.
 • Diferenţe: materii care nu s-au studiat în anul anterior.
  Testări:
  - matematică–informatică: matematica, informatică
  - stiinţe ale naturii: chimie, biologie
  - uman: limba şi literatura română (materia din programa de bacalaureat), limba germană (filologie), istorie (ştiinţe sociale)

 • Bibliografia pentru examenele de diferență și testări: MatematicăInformaticăChimieBiologie; Limba latină.