UNIREA  FACE  PUTEREA!

CNU2015

 

Transferuri elevi 2017-2018

 • Cererile de transfer pentru anul școlar 2017-2018 se depun la secretariatul Colegiului Național "Unirea", până la data de 25 august 2017.
 • Bibliografia pentru examenele de diferență și testări: 
  MatematicăInformaticăChimieBiologie; Limba latină.
 

Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2017-2018

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

Elevii clasei a VIII-a vor fi prezenţi pentru Evaluarea Naţională în sălile afişate, cel târziu la ora 8,30 şi vor avea asupra lor cartea de identitate (sau certificatul de naştere). Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 

Luni, 19 iunie 2017, ora 9.00 - Limba şi literatura română

Miercuri, 21 iunie 2017, ora 9.00 - Matematica

REPARTIZARE PE SĂLI

 

Testare pentru clasa a V-a - an școlar 2017-2018

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI A V-A - an școlar 2017-2018

REZULTATE

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

NOTĂ:

Înscrierea în clasa a V-a se face până pe 20.06.2017 (inclusiv) după următorul program:

 • - 13 - 16 iunie 2017: orele 8.30-15.30
 • - 19 iunie 2017: orele 12.30-15.30
 • - 20 iunie: orele 8.30-15.30

Documentele necesare pentru înscriere:

 • - Cerere de înscriere
 • - Dovadă vaccinări

Locurile devenite libere prin neînscrierea celor admiși se ocupă, la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, până pe data de 23.06.2017.

Încadrare:

 • Diriginte: prof. Marilena Oprea
 • Limba și literatura română: prof. Maria Zgăbărdici
 • Matematica: prof. Marius Mohonea
 • Lb. germană: prof. Laura Pogan
 • Informatica: prof. Marilena Oprea