Componenţă C.A.

Consiliul de Administraţie - anul şcolar 2015-2016

1. Noană Cornel – director - preşedinte

2. Buzăţelu Romulus – director adjunct - membru

3. Sîrbu Angela – prof. consilier educativ - membru – reprezentant cadre didactice

4. Popoiu Emil Dănuţ – profesor - membru – reprezentant cadre didactice

5. Ciucu Corina – profesor - membru – reprezentant cadre didactice

6. Zgăbărdici Maria Cristina – profesor - membru – reprezentant cadre didactice

7. Pătraşcu Enache - membru - reprezentant Consiliul Local

8. Matişan Bogdan - membru - reprezentant Consiliul Local

9. Vrabie Cătălin - membru - reprezentant Consiliul Local

10. Corhana Eduard - membru – reprezentant al Primarului Municipiului Focşani

11. Dărmănescu Eleonora - reprezentant părinţi

12. Berheci Marilena - reprezentant părinţi

13. Dobre Ruxandra – reprezentant al elevilor

14. Plăiaşu Daniela – profesor - lider sindical SLI 

15. Neşu Liliana – profesor - lider sindical FEN