Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică, an școlar 2017/2018 - aici.

 

Depunerea dosarelor pentru înscrierea în liceu 2017

12 iulie 2017: Lista candidaților repartizați în clasa a IX-a la CNU în anul școlar 2017/2018

În perioada 13-17 iulie 2017 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • dosar plic
 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate - copie;
 • certificatul de naştere - copie și original;
 • adeverinţă cu notele și media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală.

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2017-2018

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

26 iunie 2017: REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

30 iunie 2017: REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII, LISTA candidaților din județul Vrancea ordonați după medie, Rapoarte EN 2017 pentru județul Vrancea

2 iulie 2017Ierarhia Admitere 2017 pentru candidaţii ce provin din judeţul VRANCEA (.pdf, .xls)

 

Testare pentru clasa a V-a - an școlar 2017-2018

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI A V-A - an școlar 2017-2018

REZULTATE

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

NOTĂ:

Înscrierea în clasa a V-a se face până pe 20.06.2017 (inclusiv) după următorul program:

 • - 13 - 16 iunie 2017: orele 8.30-15.30
 • - 19 iunie 2017: orele 12.30-15.30
 • - 20 iunie: orele 8.30-15.30

Documentele necesare pentru înscriere:

 • - Cerere de înscriere
 • - Dovadă vaccinări

Locurile devenite libere prin neînscrierea celor admiși se ocupă, la cerere, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, până pe data de 23.06.2017.

Încadrare:

 • Diriginte: prof. Marilena Oprea
 • Limba și literatura română: prof. Maria Zgăbărdici
 • Matematica: prof. Marius Mohonea
 • Lb. germană: prof. Laura Pogan
 • Informatica: prof. Marilena Oprea