Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

12 iulie 2019Lista candidaților repartizați în clasa a IX-a la CNU în anul școlar 2019/2020

În perioada 15-18 iulie 2019 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

  • dosar plic
  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate - copie;
  • certificatul de naştere - copie;
  • adeverinţă cu notele și media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • fişa medicală.

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

Statistici examene naționale 2019

Statistici examene naționale 2019

 

BACALAUREAT 2019, SESIUNEA IUNIE-IULIE

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2019

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu cel puțin 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

EXTRASE utile candidaților din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat - aici.

Luni, 1 iulie 2019Proba E)a) - Limba şi literatura română (probă scrisă)
Miercuri, 3 iulie 2019:Proba E)c) - Proba obligatorie a profilului (probă scrisă)
Joi, 4 iulie 2019: Proba E)d) - Proba la alegere a profilului şi specializării (probă scrisă)
 
Vineri, 12 iulie 2019: Rezultate finale BAC (după contestații):  listare după medie, listare alfabetică
 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2019

REZULTATE DUPĂ CONTESTAȚII

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - ANUNȚ

Repartizarea candidaților pe săli:

 

Clasa a V-a, anul școlar 2019-2020