REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A CONSILIULUI ELEVILOR CNU

 

DISPOZITII GENERALE

Art.1 Consiliul Elevilor sau CE este un organism consultativ al unitatii de invatamant din care face parte.

Art.2 CE functioneaza pe baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unitatii de invatamant si aprobat de Consiliul de Administratie al ISJ, anexa a regulamentului intern al unitatii de invatamant.

Art.3 Pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin, CE colaboreaza cu Consiliul Judetean al elevilor Vrancea şi cu Consiliul de administratie al unitatii de invatamant de care apartine.

Art.4 CE vizeaza asigurarea cadrului optim pentru fuctionarea parteneriatului scoala-familie-comunicare locala. 

 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CE

Membrii

Art.5 CE este format din câte un reprezentant din fiecare clasa (5-12), ales in mod democratic.

Art.6 Întrunirile CE se vor desfasura bilunar sau de cate ori este nevoie, de regula la pauza mare, insa daca este necesara prelungirea sedintei, membrii CE vor fi scutiti de la ora respectiva, în prezenţa consilierului educativ sau a directorilor CNU.

Art.7 CE este condus de 2 elevi care sa indeplineasc urmatoarele functii:

Preşedinte

Vicepreşedinte (ales dintre sefii claselor în prima sedinta a CE prin vot majoritar)

Art.8 Presedintele se alege prin vot majoritar (50% + 1 din numărul votanţilor) in urma desfasurarii alegerilor in CNU din 2 in 2 ani

 

Functionarea CE

Art.9 La intalniri pot participa reprezentanti ai MEdCT, ISJ sau CJE-CNE, ONG-uri sau alte institutii care solicita acest lucru in timp util si care primesc aprobarea consilierului educativ.

Art.10 CE va lucra indeaproape cu reprezentantii sai pentru implicarea permanenta in viata scolara si a comunitatii pe care o reprezinta

Art.11 Fondurile CE se constituie din finantate de la comitetul parintilor sau finantare de la institutia de invatamant de care apartine.

Art.12 CE trebuie sa dispuna de un loc adecvat pentru un panou in care vor fi afisate informatiile legate de activitatea consiliului, accesul la internet şi spaţiu pentru documentare.

 

Adunarea generala a CE

Art.13 Convocarea CE se face prin e-mail, intermediul elevilor de serviciu pe scoala sau al afiselor, cu 1-2 zile inainte de sedinta . In convocare se va preciza data, ora, locul si ordinea de zi a viitoarei intalniri.

Art 14 Adunarea se considera legal constituita in cazul in care prezenta este de 2/3, iar hotărârile se adoptă cu 50%+1. În caz contrar, se anuleaza sedinta, aceasta convocandu-se in cel mai scurt timp posibil.

Art.15 Ordinea de zi va cuprinde atat problemele transmise de elevi cat si initiative/activitati ale CE, CJE şi conducerea CNU.

Art.16 Problemele discutate in cadrul sedintelor, deciziile si hotaratile luate vor fi transmise in clase, pentru ca toti elevii sa se poate implica si parerea lor sa fie luata in seama.procesele verbale ale sedintelor vor si facute publice la panoul CE.

 

ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE MEMBRILOR

 

Art.17 Atributiile si responsabilitatile CE sunt:

Identifica, dezbate si propune spre solutionare problemele referitoare la activităţile desfăşurate de elevi.

Incurajeaza, sprijina si coordoneaza initiativele elevilor ce sunt conforme cu regulamentul scolar.

Are rol educativ, informativ şi executiv.

Asigura continuitatea in cadrul propriei institutii prin traininguri ale generatiilor mai tinere.

Formuleaza propuneri pentru imbunatatirea calitaţii educative oferite de scoala, a proiectelor scolare si extrascolare.

Organizeaza seminarii, intalniri, schimburi de esperiente, competitii, tabere sau cursuri pentru formarea elevilor, actiuni de caritate, strangeri de fonduri.

Prezinta semestrial un raport de activitate Consiliului Judetean al Elevilor si Consiliului de Administratie din unitatea de invatamant din care face parte.

 

Art.18 Atribuţiile preşedintelui

Conduce intalnirile CE

Este purtatorul de cuvant in CJE

Este reprezentantul in CJE

Pregateste impreuna cu vicepresedintele si avocatul elevilor ordinea de zi a sedintelor

Asigura respectarea prezentului regulament de catre toti membrii

Asigura desfaurarea discutiilor intr-un spirit de corectitudine, precum si respectarea disciplinei si a libertatii de exprimare

Mentine o comunicare activa intre membrii CE, comisia diriginţilor, conducerea CNU si elevi.

Este membru in Consiliul de Administratie si in Comisia de Calitate, e convocat de cate ori este nevoie.

 

Art.19 Atribuţiile vicepreşedintelui

Asigura ducerea la indeplinire a hotararilor

Acorda sprijin si consultanta membrilor consiliului cat si presedintelui

Reprezinta un inlocuitor interimar al presedintelui daca aceste este in imposibilitatea temporara de a-si exercita mandatul.

Pregateste materialele necesare intalnirilor

Redacteaza procesele verbale ale intalnirilor

Tine evidenta proceselor verbale, propuneri de proiecte si alte documente

Responsabil de activarea informatiilor la panoul CE.

 

Alegerea presedintelui CE

Art.20 Alegerile se fac anuntate din timp, astfel incat candidatii sa isi depuna dosarele presedintelui CE si consilierului educativ.

Art.21   Dosarele de candidatura vor cuprinde un curriculum vitae, plan de activitati pentru CE si recomandare din partea dirigintelui, profesorilor sau a directorilor.

Art.22  Candidatii trebuie sa se incadreze in clasele IX-X.

Art 23. Un nou Presidinte al CE se alege prin vot democratic de catre elevii claselor a IX-a , a X-a si a XI-a. Votul democratic consta in primul rand intr-o campanile electorala pe o perioada de o saptamana, la sfarsitul careia se vor organiza alegerile.

Art 24. Mandatul celor alesi va fi de 2 ani, de la data instaurarii in functie şi nu trebuie să deţină funcţia de şef de clasa, membri ai CLT si CJU.

Art.25 Mandatul presedintelui, vicepresedintelui inceteaza in urmatoarele cazuri:

Demisie - trebuie anuntata membrilor CE cu cel putin 2 saptamani inainte

Imposibilitatea de a-si exercita mandatul pe o perioada mai mare de 2 luni

Transferarea de la o alta unitate de invatamant

Încălcarea prevederilor ROFUIP şi a regulamentului CNU.

 

DISPOZITII FINALE

 

Art.26 Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toti membrii CE

Art.27 Conform art 19 punctul 5 din regulamentul CNU, prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării de directorul CNU.