Consiliul elevilor - anul şcolar 2012-2013

Componența consiliului elevilor:

Valentina Tănase - Preşedinte 
Valentina Tănase - Preşedinte 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ELEVILOR (2012-2013)

Raport de activitate 2012-2013