CALENDAR TRANSFERURI ELEVI

  • Până pe 26 august 2015 (inclusiv) – depunerea cererilor de transfer la secretariatul Colegiului
  • 31 august – 3 septembrie 2015 – Diferenţe şi testări
  • 4 septembrie 2015 – Anunţarea rezultatelor

Elevii din alte şcoli care vor să se transfere la Colegiul Naţional "Unirea" vor susţine teste (admis – respins) în funcţie de profilul şi clasa la care solicită transferul (matematică, informatică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limbă străină, istorie)

Condiţia ca media la purtare să fie 10 este eliminatorie.