Transferuri elevi 2016-2017

 

Lista lecturilor recomandate pentru elevii claselor a IX-a

Lista lecturilor recomandate pentru elevii claselor a IX-a - aici.

 

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică, an școlar 2016/2017 - aici.

 

Temă de vacanță la matematică pentru viitoarea clasă a IX-a A

Temă de vacanță la matematică pentru viitoarea clasă a IX-a A (din „Exerciții și probleme de matematică pentru clasele V-IX”, autor Grigore Gheba, ediția 1991):

IV.7: Descompunerea în factori – ex: 174-262

IV.8: Simplificarea fracțiilor algebrice – ex: 263-355

IV.9: Operații cu fracții algebrice – ex: 356-460

 

Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2016-2017

 

Depunerea dosarelor pentru înscrierea în liceu 2016

În perioada 21-29 iulie 2016 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

- dosar plic

- cererea de înscriere

- cartea de identitate - copie

- certificatul de naştere, în copie legalizată

- adeverinţă cu notele si media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

- foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

- fişa medicală

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.