EVALUARE NAȚIONALĂ și ADMITERE ÎN LICEU 2016

 

Eliberare adeverințe de promovare a examenului de bacalaureat 2016

Eliberarea foii matricole și a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții din seria curentă, se face pe bază de cerere după următorul program:

  • miercuri, 13.07.2016 - orele 12.00 - 15.00
  • toate zilele lucrătoare începând cu data de 14.07.2016 - orele 8.00 - 15.00
 

BACALAUREAT 2016, SESIUNEA IUNIE-IULIE

Lista opțiunilor candidaților

Luni, 4 iulie 2016: Proba E)a)Limba şi literatura română (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Miercuri, 6 iulie 2016: Proba E)c) - Proba obligatorie a profilului (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Vineri, 8 iulie 2016: Proba E)d) - Proba la alegere a profilului şi specializării (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea fiecărei probe şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

EXTRASE utile candidaților din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat - aici.

CALENDARUL examenului de Bacalaureat naţional 2016 - aici.

ORDINUL nr. 5080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional 2016 - aici.

ECHIVALĂRI - PROBA D, PROBA C

REZULTATE - PROBA A, PROBA D, PROBA C

REZULTATE - PROBE SCRISE

Calendarul activității de vizionare a lucrărilor scrise:

21-22 iulie 2016 (orele 800-1500): Depunerea cererilor prin care se solicită vizualizarea lucrărilor (la unitatea de învățământ care a fost centru de examen)

1-2 august 2016: Vizualizarea lucrărilor de către solicitanți, conform procedurii și a programului anunțat

 

Lectura particulară - clasa a V-a

 

Testare pentru clasa a V-a - an şcolar 2016-2017

În urma contestațiilor, nu s-au modificat punctajele.

Obs. Elevii declarați admiși se vor înscrie până la data de 17 iunie 2016. În caz contrar locul va fi declarat liber.