Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2016-2017

 

Depunerea dosarelor pentru înscrierea în liceu 2016

În perioada 21-29 iulie 2016 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

- dosar plic

- cererea de înscriere

- cartea de identitate - copie

- certificatul de naştere, în copie legalizată

- adeverinţă cu notele si media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

- foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

- fişa medicală

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

EVALUARE NAȚIONALĂ și ADMITERE ÎN LICEU 2016

 

Eliberare adeverințe de promovare a examenului de bacalaureat 2016

Eliberarea foii matricole și a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții din seria curentă, se face pe bază de cerere după următorul program:

  • miercuri, 13.07.2016 - orele 12.00 - 15.00
  • toate zilele lucrătoare începând cu data de 14.07.2016 - orele 8.00 - 15.00
 

BACALAUREAT 2016, SESIUNEA IUNIE-IULIE

Lista opțiunilor candidaților

Luni, 4 iulie 2016: Proba E)a)Limba şi literatura română (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Miercuri, 6 iulie 2016: Proba E)c) - Proba obligatorie a profilului (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Vineri, 8 iulie 2016: Proba E)d) - Proba la alegere a profilului şi specializării (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea fiecărei probe şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

EXTRASE utile candidaților din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat - aici.

CALENDARUL examenului de Bacalaureat naţional 2016 - aici.

ORDINUL nr. 5080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional 2016 - aici.

ECHIVALĂRI - PROBA D, PROBA C

REZULTATE - PROBA A, PROBA D, PROBA C

REZULTATE - PROBE SCRISE

Calendarul activității de vizionare a lucrărilor scrise:

21-22 iulie 2016 (orele 800-1500): Depunerea cererilor prin care se solicită vizualizarea lucrărilor (la unitatea de învățământ care a fost centru de examen)

1-2 august 2016: Vizualizarea lucrărilor de către solicitanți, conform procedurii și a programului anunțat