Repartizarea în clasele a IX-a, anul școlar 2014-2015

Repartizarea elevilor admişi în clasa a IX-a la profilul matematică-informatică, anul școlar 2014-2015, poate fi accesată aici.

 

Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

În perioada 17-25 iulie 2014, absolvenţii depun, la unităţile scolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

  • dosar plic;
  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate - copie xerox;
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională  din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada menţionată, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia judeţeană de admitere, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

Încadrare clasa a IX-a, an şcolar 2014-2015

Încadrarea la clasa a IX-a - anul şcolar 2014-2015

Candidați admiși în clasa a IX-a cadrul CNU în anul școlar 2014-2015: 

Candidați admiși în clasa a IX-a 2014-2015.pdf

Candidați admiși în clasa a IX-a 2014-2015.xls

 

BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE 2014

Extrase din metodologie utile candidaților

30 iunie 2014 - Proba Ea), Limba și literatura română: Repartizare pe săli a candidaților

Probele scrise Ec) și Ed): Lista opțiunilor candidaților

2 iulie 2014 - Proba Ec), proba obligatorie a profilului: Repartizare pe săli a candidaților

4 iulie 2014 - Proba Ed), proba la alegere a profilului: Repartizare pe săli a candidaților

7 iulie 2014 - Rezultate probe scrise înainte de contestații: 

BAC2014_VN_Rezultate_probe_scrise_inainte_de_contestatii.pdf

11 iulie 2014 - Rezultate finale probe scrise după contestații: 

BAC2014_VN_Rezultate_finale_probe_scrise_dupa_contestatii.pdf

Alte informații despre desfășurarea examenului de Bacalaureat le puteți găsi în secțiunea Utile->Examene

 

EVALUARE NAŢIONALĂ - 2014

Elevii clasei a VIII-a vor fi prezenţi pentru evaluarea naţională în sălile afişate, între orele 8,00-8,20 şi vor avea asupra lor cartea de identitate (sau certificatul de naştere). Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 

Luni, 23 iunie 2014 - Limba şi literatura română

Miercuri, 25 iunie 2014 - Matematica

REPARTIZARE PE SĂLI

 (27 iunie 2014) REZULTATELE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII:

VN_Rezultate_EN_2014_inainte_de_contestatii.pdf

VN_Rezultate_EN_2014_inainte_de_contestatii.xls

(1 iulie 2014) REZULTATELE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII:

VN_Rezultate_EN_2014_finale_dupa_contestatii.pdf

VN_Rezultate_EN_2014_finale_dupa_contestatii.xls

(3 iulie 2014) IERARHIA JUDEȚEANĂ A MEDIILOR PENTRU ADMITEREA ÎN LICEE 2014:

VN_Ierarhie_admitere_licee_2014.pdf

(14 iulie 2014) CANDIDAȚI ADMIȘI ÎN CLASA A IX-A ÎN CADRUL CNU ÎN ANUL ȘCOLAR 2014-2015: 

Candidati_admisi_in_clasa_a_IX-a_2014-2015.pdf

Candidati_admisi_in_clasa_a_IX-a_2014-2015.xls