Ce Ne Uneşte - Premii CNCD

SECŢIUNEA FILM”

  • Premiul I - ROBU Silvia Andreea, clasa a VIII-a
  • Premiul al II-lea - IORGESCU Alexandru, clasa a XI-a C
  • Premiul al III-lea - PAVEL Mihai, clasa a XI-a C
  • Menţiune specială - NEGOESCU Răzvan, clasa a XI-a C

SECŢIUNEA DESEN”

Premiul I (liceu) - CARNARIU IRINA        Premiul I (gimnaziu) - GIUCLEA AMIRA AMALIA
CARNARIU_IRINA Giuclea_Amira_Amalia

SECŢIUNEA FOTOGRAFIE”

         Premiul I - DRAGOMIR OANA
  Oana_Dragomir

SECŢIUNEA „ESEU

Premiul I - ALEXANDRESCU BEATRICE - "Emblema discriminării"